Naše firma provádí rekonstrukci a výrobu navažovacích systémů, jejich automatizaci dle požadavku jednotlivých provozů, nebo celkové výroby.

Automatizace technologických procesů obsahuje

  • projektování inženíring
  • výroba
  • montáž, uvedení do provozu, školení
  • servis.

Automatizace řízení výroby se skládá z technologického procesu jeho vedení a a řízení. Tachnologický proces obsahuje skladování vstupních surovin, přepravní cesty , systémy dávkování a vlastní výrobu. Odsunové cesty balní a skldování finálních výrobků. Řízení procesu se provádí pomocí terminálů, PLC a OP panelů. Profibas, ethernet k vzájemnému spojení a komunikaci mezi řídícímí části. 5ízení technologického celku se spravidla provádí pomocí programového vybavení, které sleduje a eviduje jednotlivé vstupy, výstupy a procesy.